Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Tło

Opcje dostępności

Kontrast: A A A A
Rozmiar czcionki: A A+ A++
Podkreślenie linków: A A
Czytelna czcionka: A A

Antykorupcja

W Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Poznaniu został wdrożony System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.

W przyjętej Polityce Antykorupcyjnej Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu deklaruje, iż jest organizacją przejrzystą, działającą w oparciu o przepisy prawa – reagującą bezwzględnie, na wszelkie praktyki korupcyjne.

Drogi Kliencie, nie stawiaj nas w trudnej sytuacji – nie proponuj tego, co może stać w sprzeczności z naszymi zasadami.

Korupcja to jakiekolwiek nadużycie władzy publicznej dla prywatnych korzyści jednostkowych lub grupowych.

Oznacza ona zarówno:

 • proponowanie,
 • wręczenie,
 • sugerowanie, iż w zamian za otrzymaną korzyść lub obietnicę możliwe jest załatwienie sprawy z obejściem przepisów prawa
 • przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio łapówki czy jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub wymuszające określone zachowanie od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę.

Powiadamianie o zdarzeniach korupcyjnych

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, każdy kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ma obowiązek zawiadomienia prokuratora lub policji o tym fakcie.
Podstawa prawna, art. 304 Kodeksu postępowania karnego:

§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję..(…)

§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia , aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Informacje na temat działań o charakterze korupcyjnym dotyczące wyłącznie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu i jednostek podległych można przesyłać za pomocą:

 • przesyłki za pośrednictwem  poczty  tradycyjnej na adres: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań  z dopiskiem ANTYKORUPCJA
 • przesyłki złożonej na miejscu w Sekretariacie Urzędu
 • wiadomości e-mail, przesłanej na adres: sekretariat@poznan.wif.gov.pl lub systemem ePUAP

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. dane  osoby zgłaszającej
 2. dane kontaktowe (adres e-mail, adres korespondencyjny)
 3. dane personalne osoby, której dotyczy zgłoszenie
 4. opis wystąpienia incydentu.

Rozpatrzeniu będą podlegać wyłącznie zgłoszenia dotyczące pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego Poznaniu oraz jednostek podległych.

Przykładowe adresy kontaktowe w Poznaniu:

Prokuratura Okręgowa
ul. Solna 10,61-736 Poznań
tel.0-61 88-52-000 fax 0-61 88-52-049
mail:prokuratura@poznan.po.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji
Wydział dw. z Korupcją
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań
mail:korupcja@wielkopolska.policja.gov.pl

Centralne Biuro Antykorupcyjne
tel. 22 437-36-00
„Zgłoś korupcję” tel. 800-808-808
www.cba.gov.pl

Zapraszamy do odwiedzenia stron innych organizacji propagujących działania antykorupcyjne:

www.antykorupcja.gov.pl

www.antykorupcja.edu.pl

Loading

Wytworzył: dr n. farm. Grzegorz Pakulski -
Udostępnił: SupportIT (23 marca, 2022)
Ostatnio zmodyfikował: SupportIT (20 kwietnia, 2022)
 • WIF w Poznaniu

 • 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5
  tel. 61 875 95 75
  fax.: 61 875 95 87
  sekretariat@poznan.wif.gov.pl

 • Delegatura w Kaliszu

 • 62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4
  tel./fax.: 62 767 50 49
  tel./fax.: 62 757 26 82
   kalisz@poznan.wif.gov.pl

 • Delegatura w Koninie

 • 62-510 Konin, al. 1 Maja 7
  tel. 63 245 58 15
  fax.: 63 246 54 51
  konin@poznan.wif.gov.pl

 • Laboratorium Kontroli Jakości Leków

 • 61-048 Poznań, ul. Nowogrodzka 36
  tel. 61 870 80 83,
  fax.: 61 870 80 89
  laboratorium@poznan.wif.gov.pl

 • SIT-BIP 1.1 | Zgodność WCAG 2.1 | Zgłoś problem z BIP SupportIT