Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Tło

Opcje dostępności

Kontrast: A A A A
Rozmiar czcionki: A A+ A++
Podkreślenie linków: A A
Czytelna czcionka: A A

Opłaty

OPŁATA ZA UDZIELENIE ZEZWOLENIA

NA PROWADZENIE APTEKI LUB PUNKTU APTECZNEGO

Podstawa prawna:

 • art. 105 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1977 ze zm.).
 • ustawa z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020r. poz.2207).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 sierpnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz. U. z 2007 r., nr 150, poz. 1072).

Opłaty obowiązują od dnia 01.07.2024 do dnia 31.12.2024

1Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki  Opłaty nie należy uiszczać z góry, ale dopiero po odebraniu przez wszystkie strony sprawy zawiadomienia o zakończeniu postępowania.21.500,00 zł
2Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jego przedłużenie w przypadku zezwolenia na czas ograniczony lub przeniesienia. Opłaty nie należy uiszczać z góry, ale dopiero po odebraniu przez wszystkie strony sprawy zawiadomienia o zakończeniu postępowania.4.300.00 zł
3Opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego. Opłaty nie należy uiszczać z góry, ale dopiero po odebraniu przez wszystkie strony sprawy zawiadomienia o zakończeniu postępowania.   1800,00zł  
4Opłata za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego pobierana. Opłaty nie należy uiszczać z góry, ale dopiero po odebraniu przez wszystkie strony sprawy zawiadomienia o zakończeniu postępowania.900,00 zł

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
Narodowy Bank Polski
O/O Poznań
Nr konta: 47 1010 1469 0026 1322 3100 0000

Dokonujący wpłaty obowiązany jest zamieścić na dowodzie wpłaty informację
z określeniem jej tytułu –„opłata za zezwolenie/zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki/ punktu aptecznego w………………..” lub „opłata na przeniesienie zezwolenia na prowadzenie apteki w ………..”

Wnioskodawca obowiązany jest przedstawić dowód wpłaty należnej opłaty w dniu odbioru zezwolenia / zmiany zezwolenia / przeniesienia zezwolenia. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy.


OPŁATA SKARBOWA

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r., nr 187, poz. 1330)

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą wniesienia wniosku.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy
Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych, 61-706 Poznań, ul. Libelta 16/20
PKO Bank Polski S.A.
Nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763
tytułem:

1Opłata za wydanie zaświadczenia17 zł.
2Opłata za wydanie decyzji dot. wygaszenia zezwolenia10 zł.
3Opłata za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu lub kopii dokonana przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny – od każdej pełnej lub zaczętej strony5 zł.
4Opłata za zwolnienie apteki z prowadzenia środków odurzających i substancji psychotropowych10 zł.
5Opłata za wydanie promesy zezwolenia na prowadzenie apteki98 zł.
6Opłata za przedłużenie terminu ważności promesy44 zł.
7Opłata za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu oraz kopii17 zł.
8Opłata za wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)24 zł.

Loading

Wytworzył: dr n. farm. Grzegorz Pakulski -
Udostępnił: SupportIT (23 marca, 2022)
Ostatnio zmodyfikował: SupportIT (1 lipca, 2024)
 • WIF w Poznaniu

 • 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5
  tel. 61 875 95 75
  fax.: 61 875 95 87
  sekretariat@poznan.wif.gov.pl

 • Delegatura w Kaliszu

 • 62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4
  tel./fax.: 62 767 50 49
  tel./fax.: 62 757 26 82
   kalisz@poznan.wif.gov.pl

 • Delegatura w Koninie

 • 62-510 Konin, al. 1 Maja 7
  tel. 63 245 58 15
  fax.: 63 246 54 51
  konin@poznan.wif.gov.pl

 • Laboratorium Kontroli Jakości Leków

 • 61-048 Poznań, ul. Nowogrodzka 36
  tel. 61 870 80 83,
  fax.: 61 870 80 89
  laboratorium@poznan.wif.gov.pl

 • SIT-BIP 1.1 | Zgodność WCAG 2.1 | Zgłoś problem z BIP SupportIT