Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Tło

Opcje dostępności

Kontrast: A A A A
Rozmiar czcionki: A A+ A++
Podkreślenie linków: A A
Czytelna czcionka: A A

Wnioski

WNIOSKI WRAZ Z DOKUMENTAMI DOTYCZĄCE ZMIANY NA STANOWISKU KIEROWNIKA

Wniosek o zmianę na stanowisku kierownika apteki ogólnodostępnej (WNIOSEK.DOCX)

Wniosek o zmianę na stanowisku kierownika apteki szpitalnej (WNIOSEK.DOCX)

Wniosek o zmianę na stanowisku kierownika apteki działu farmacji szpitalnej (WNIOSEK.DOCX)

Wniosek o zmianę na stanowisku kierownika punktu aptecznego (WNIOSEK.DOC)

FORMULARZ WRAZ Z OPISEM DOTYCZĄCY POWIERZENIA ZASTĘSTWA KIEROWNIKA

Formularz zgłoszenia powierzenia zastępstwa kierownika apteki na okres dłuższy niż 30 dni (WNIOSEK.DOCX)

WNIOSKI DOTYCZĄCE ŚRODKÓW ODURZĄJĄCYCH I SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH

Podmiot leczniczy  nieposiadający w swojej strukturze organizacyjnej apteki szpitalnej, zakładowej lub działu farmacji, zakład leczniczy dla zwierząt oraz lekarz, lekarz stomatolog lub lekarz weterynarii, prowadzący indywidualną praktykę lekarską, a także inny podmiot leczniczy, którego działalność wymaga posiadania i stosowania środków odurzającąch grup I-N, II-N i III-N lub substancji psychotropowych grup II-P, III-P i IV-P, które zostały dopuszczone do obrotu jako produkty lecznicze może posiadać ww. produkty, w celach medycznych lub innych zgodnych z zakresem swojej działalności statutowej (np. szkoly wyższe), po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.  

Wydawanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych środków odurzających i substancji psychotropowych

Wskazówki dotyczące wypełnienia wniosku (wskazówki.docx)

Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N, IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P, IV-P (wraz z informacją do wniosku) (wniosek.docx)

Wniosek o zmianę posiadanej zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N I IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P I IV-P (wniosek_zmiana.docx)

Informacja dotycząca zmiany na stanowisku osoby odpowiedzialnej (informacja_osoba.docx)

Wydawanie zgody na posiadanie i stosowanie w celu prowadzenia badań klinicznych środków odurzających i substancji psychotropowych

Wniosek  o uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie w przeprowadzenia badań klinicznych preparatów zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N, IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P, IV-P  (wniosek.doc)

Wydawanie zezwolenia na stosowanie, w celu prowadzenia badań naukowych, środków odurzających i substancji psychotropowych

Wzór wniosku o uzyskanie zezwolenia na stosowanie, w  celu prowadzenia badań naukowych, środków odurzających lub substancji odurzających  (wniosek.pdf)

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wydawania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucję albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (Dz. U. poz. 1951) wydaje zezwolenie na stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych, przez jednostki naukowe w zakresie swojej działalności statutowej, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Opłata za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy, dystrybucję, wytwarzanie, przetwarzanie, przerób lub stosowanie do badań środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 wynosi 750,00 zł.

Wydawanie dokumentu umożliwiającego wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze.

Informacja w sprawie optymalizacji procesu wydawania dokumentu umożliwiającego wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze  (informacja.docx)

Wniosek o wydanie dokumentu umożliwiającego wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze  (wniosek.docx)

Dokument umożliwiający wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze (wzór_dokumentu_docx)

WNIOSKI DOTYCZĄCE PRZYDZIAŁU ZAKRESU LICZB BĘDĄCYCH UNIKALNYMI NUMERAMI IDENTYFIKUJĄCYMI RECEPTY

zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty wydaje wojewódzki inspektor farmaceutyczny właściwy ze względu na adres zamieszkania osoby wystawiającej receptę 

1. Produkty lecznicze zawierające środki odurzające, substancje psychotropową objęte kategorią dostępności “Rpw”

Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw” dla lekarzy  (wniosek.doc)

Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw” dla lekarzy weterynarii (wniosek.doc)

2. Produkty lecznicze zawierające środki odurzające, substancje psychotropową objęte kategorią dostępności “Rp” 

Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rp” dla lekarzy  (wniosek.doc)

Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rp” dla lekarzy weterynarii (wniosek.doc)

Loading

Wytworzył: dr n.farm. Grzegorz Pakulski -
Udostępnił: SupportIT (23 marca, 2022)
Ostatnio zmodyfikował: SupportIT (19 kwietnia, 2024)
 • WIF w Poznaniu

 • 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5
  tel. 61 875 95 75
  fax.: 61 875 95 87
  sekretariat@poznan.wif.gov.pl

 • Delegatura w Kaliszu

 • 62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4
  tel./fax.: 62 767 50 49
  tel./fax.: 62 757 26 82
   kalisz@poznan.wif.gov.pl

 • Delegatura w Koninie

 • 62-510 Konin, al. 1 Maja 7
  tel. 63 245 58 15
  fax.: 63 246 54 51
  konin@poznan.wif.gov.pl

 • Laboratorium Kontroli Jakości Leków

 • 61-048 Poznań, ul. Nowogrodzka 36
  tel. 61 870 80 83,
  fax.: 61 870 80 89
  laboratorium@poznan.wif.gov.pl

 • SIT-BIP 1.1 | Zgodność WCAG 2.1 | Zgłoś problem z BIP SupportIT