Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Tło

Opcje dostępności

Kontrast: A A A A
Rozmiar czcionki: A A+ A++
Podkreślenie linków: A A
Czytelna czcionka: A A

Zadania LKJL

Do zadań Laboratorium Kontroli Jakości Leków Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu należy:

 1. wykonywanie badań jakościowych produktów leczniczych pobranych przez inspektorów farmaceutycznych w trakcie kontroli,
 2. wykonywanie badań wody oczyszczonej do receptury aptecznej oraz biologicznych wskaźników skuteczności procesu sterylizacji
 3. wykonywanie badań produktów leczniczych pobranych przez inspektorów farmaceutycznych na podstawie umów zawartych z wojewódzkimi inspektorami farmaceutycznymi z województw nieposiadających laboratoriów,
 4. przeprowadzanie kontroli seryjnej wstępnej surowców do sporządzania leków recepturowych oraz leków aptecznych na zasadach ustawowo określonych,
 5. wykonywanie badań z zakresu analizy farmaceutycznej na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi oraz osób fizycznych, pod warunkiem, że nie będzie to naruszało realizacji obowiązków ustawowo nałożonych na Inspekcję Farmaceutyczną.

W skład Laboratorium Kontroli Jakości Leków wchodzą:

 1. Pracownia Fizykochemiczna

Pracownia fizykochemiczna wykonuje m.in. badania:

Określanie postaci i właściwości, oznaczanie zanieczyszczeń oraz badania tożsamości i zawartości substancji czynnych.

Pracownia stosuje fizyczne i fizykochemiczne metody badania:

 • analiza grawimetryczna,
 • analiza objętościowa
 • analiza potencjometryczna w środowisku wodnym i niewodnym
 • analiza refraktometryczna
 • analiza spektrofotometryczna (UV-Vis i FT-IR)
 • analiza chromatograficzna (HPLC z detekcją UV-VIS i HPTLC)
 • analiza polarymetryczna
 • analiza mikroskopowa
 • analiza wagowa
 • analiza sitowa
 • analiza kolorymetryczna
 • pomiary: pH, przewodności, gęstości, temperatury topnienia, temperatury wrzenia
 1. Pracownia Mikrobiologiczna

Pracownia mikrobiologiczna wykonuje m.in. badania:

 • jałowości produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych niejałowych w zakresie analizy ilościowej oraz obecności określonych drobnoustrojów,
 • czystości mikrobiologicznej wyrobów medycznych wg specyfikacji wytwórcy,
 • wody do celów farmaceutycznych wg Farmakopei Europejskiej oraz Farmakopei Polskiej,
 • oceny skuteczności procesów sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych.

Loading

Wytworzył: dr n. farm. Grzegorz Pakulski -
Udostępnił: SupportIT (6 października, 2022)
Ostatnio zmodyfikował: SupportIT (6 października, 2022)
 • WIF w Poznaniu

 • 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 5
  tel. 61 875 95 75
  fax.: 61 875 95 87
  sekretariat@poznan.wif.gov.pl

 • Delegatura w Kaliszu

 • 62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4
  tel./fax.: 62 767 50 49
  tel./fax.: 62 757 26 82
   kalisz@poznan.wif.gov.pl

 • Delegatura w Koninie

 • 62-510 Konin, al. 1 Maja 7
  tel. 63 245 58 15
  fax.: 63 246 54 51
  konin@poznan.wif.gov.pl

 • Laboratorium Kontroli Jakości Leków

 • 61-048 Poznań, ul. Nowogrodzka 36
  tel. 61 870 80 83,
  fax.: 61 870 80 89
  laboratorium@poznan.wif.gov.pl

 • SIT-BIP 1.1 | Zgodność WCAG 2.1 | Zgłoś problem z BIP SupportIT